Hvem skal få vårt bidrag på 100.000 kroner?

Som lokal bilforhandler ønsker vi å donere 100.000 kroner for å bidra til at gode tilbud til glede for andre opprettholdes også etter coronatiden. Du kan også bidra, bare se her!

Ved å kjøpe bil hos din lokale bilforhandler og som kunde hos oss i mai, kan du nå få bestemme hvem som skal motta bidraget på 100.000 kr. fra Andresen.

Vi i Andresen ser at mange sliter og ikke får det tilbudet eller den hjelpen de er vant til å få, eller trenger, i den spesielle tiden vi er inne i. Kanskje trenger en gruppe mennesker litt ekstra glede i hverdagen? På bakgrunn av dette har vi bestemt oss for å gi et bidrag på 100.000 kr til en eller flere grupper, et lag eller en forening, som på en eller annen måte er rammet av COVID-19 og som ikke mottar støtte fra myndighetene.

Vilkårene og hvordan kåres vinneren?

Vilkårene for kåringen er at gruppen, laget eller foreningen som blir nominert, skal benytte sine tildelte midler for å gjøre en ekstra innsats eller en aktivitet til glede for andre. Det kan også være en avdeling eller en spesiell gruppe som trenger midler til å kunne opprettholde smittevernstiltak.

Kravet er at laget, gruppen eller foreningen er av lokal art i vårt forhandlerdistrikt - FOLLO og INDRE ØSTFOLD.

Som kunde ved kjøp av en av våre lagerbiler nå i mai får du faktisk bestemme hvem som skal få et bidrag fra oss! 
Bilkjøpet må gjennomføres innen 30. mai og bilen må være omfattet av "Andresen bil bidra"-kampanjen. Det er de 10 første kundene som sammen vil få muligheten til å bestemme hvem som skal få en donasjon fra Andresen ut i fra de som er nominert.

Hvordan nominerer jeg?

Alle kan nominere og man kan nominere flere kandidater. Nominasjonen må begrunnes for at vi skal kunne ta en riktig og god avgjørelse på hvorfor akkurat DIN nominasjon skal få en donasjon fra oss. Hva er spesielt bra med den du nominerer og hvorfor?

Fristen for å nominere gikk ut 31. mai og det er dessverre ikke mulig å nominere flere i denne runden.
Nå venter vi spent på at juryen (de 10 første som kjøpte bil hos oss i mai) skal komme frem til hvem som skal få bidrag fra Andresen vil bidra-kampanjen!

Vi gratulerer følgende kandidater med flotte nominasjonsbegrunnelser:

Askim FK/Fair Play

"De har stått på og endret/bygget og planlagt kiosk osv. når alle var innestengt"

Askim Moo Duk Kwan Taekwondo Academy

"Taekwondo-klubben har pusset opp flotte treningslokaler på Torget ved hjelp av foreldre-dugnad. Det er også mange nasjonaliteter hvor alle blir sett og hørt. Flinke og engasjerte instruktører som gjør alt på frivillig basis flere ganger i uken og det uten å ta ut lønn"

Askim pike og guttekorps

"De er ett lite korps med veldig unge musikanter som gjør så godt de kan med de få midlene de har.  De trenger absolutt mer penger"

Askim Rideklubb

"Askim rideklubb er en rideskole der mange barn og unge i Askim og omegn holder til. Eier har måttet holde stengt under korona og tapt masse penger. Alle dyrene har likevel måttet ha faglig stell og tilsyn av smed og dyrlege. Synes virkelig at de fortjener å få litt hjelp"

Båstad velforening

"En frivillig velforening som drives av dugnadsånden til det beste for bygdas små og store innbyggere. De arrangerer "jul i bygda" og "sommer i bygda" med påfølgende sommerfest, sørger for at spesielle dager blir feiret med flagg på lyktestolpen i bygda vår. Prosjektet som Heiåsparken og Stiklatjern skal også passes på.  I parken er det tenkt på ulike aktiviteter, som lekeapparater og andre ting, som kan glede store og små. Alt i den frivillige dugnadsånden"

Hellvikskog Nesodden kommune

"Det skal flytte inn 28 mennesker med diagnose på demens i ett nytt omsorgssenter på Nesodden. Dette er mennesker som pga av sin diagnose ofte blir veldig isolerte grunnet frykt for å bevege seg ute. Hadde vi kunne fått midler til en bil til å bruke med beboere, ville vi kunne hjelpe de med både hverdagslige sysler som handling ol, samt at vi kan ta de med på utflukter. Dette for å beholde mest mulig selvstendighet samt livskvalitet. Noe som ville hjulpet oss til at beboerne våres kan leve sitt liv fullt ut"

Eidsberg idrettslag

"Idrettslaget måtte kjøpe inn ny gressklipper til 100.000 kroner. Det er et kraftig innhogg i økonomien til et lite idrettslag. Vi trenger den støtten vi kan få, og alle monner drar. Om vi skulle være så heldige, og vinne altså, eller prosenter av potten, så vil de uansett være kjærkomne kroner i klubbkassa."

Enebakk Motorsportklubb

"I Enebakk motorsport klubb er det et stort engasjement for barn, ungdom og familier som vil prøve motorsport. De har i flere år jobbet på dugnad for å bygge ny bane. Nå er de så nære målet. En stor gjeng foreldre, ildsjeler og unger selv deltar når noe skal gjøres på anlegget. I disse dager betyr det mindre grupper og noe tapt inntekt. Men det stopper ikke denne gjengen. De er positive og løsningsorientert. Disse dugnads heltene hadde fortjent hver eneste krone slik at de kan få det anlegget de drømmer om. Et komplett anlegg med vannings- og lysanlegg står på ønskelisten. Slik at aktiviteten kan fortsette uansett vær, og årstid. En klubb full av hyggelige og hjelpsomme medlemmer, som jobber hardt for at alle skal få en god opplevelse på banene! Klubben består av både store og små og har et stort inkluderende og fint miljø."

Enebakk Røde Kors Hjelpekorps

"Enebakk Røde Kors Hjelpekorps har en gammel mannskapsbil som har gått langt, ca 700000 km. En gammel Vito som har tjent oss godt. Men den overlever ikke en EU kontroll til. For å kunne være best mulig rustet til å passe på ungdommer som er ute å fester, ta med eldre ut på bil-tur, men også for å komme raskt frem ved søk og redning av savnede, suisidale, og demente"

FAU Trømborg

"En barneskole og bygd uten lekeapparater, en tom skolegård. Lærerne har tatt videreutdanning i aktiv læring, og bruker uteområdet som klasserom. Tidligere klatrestativ og husker er fjernet. FAU Trømborg har samlet inn penger i hele år, og spart i flere år. Har søkt om midler fra andre, men fått avslag. Vi mangler 110.000 til graving, montering osv. for å gi barna i Trømborg en aktiv skolehverdag og fritid"

Finstad skolekorps

"Finstad skolekorps har gjort en fantastisk jobb under korona-krisen og holdt aktivitetsnivået oppe med zoom-øvelser, musikkvideo og gode vibber. De har mistet nesten hele årets inntekt fordi 17.mai-arrangementet bortfalt og trenger sårt penger til å kunne opprettholde tilbudet. På 17. mai klarte de likevel å spre stemning og glede til folk på Finstad (fysisk eller via livesending). Håper de kan nyte godt av litt penger fra dere!"

Fjellstrand og Myklerud skolekorps

"Et lite skolekorps som sliter for å ikke bli nedlagt om dagen. Mistet ca 30.000 kr i nødvendig inntekt i mars-april. Ellers er de et korps til glede for store og små som er viktige for lokalmiljøet!"

Follo HK Rullestolhåndball

"Follo HK Rullestolhåndball tilbyr tilrettelagt håndball for funksjonshemmede slik at de også kan delta på lagidrett. Vi har utøvere fra Lier til Sarpsborg, flest fra Follo-regionen. Tilbudet er stort sett basert på frivillig innsats. Stoler, teknisk utstyr og vedlikehold er kostbart. Mye idrettsglede!"

Gjeterud Gård

"Gjeterud Gård fortjener ett lite løft i denne vanskelige hverdagen. Selv om tilbudet til barn og voksne ble lagt ned trenger fortsatt hestene akkurat like mye mat, rene bokser og stell hver dag."

Hebekk skolekorps

"Hebekk skolekorps bidrar til lokalmiljøet på Hebekk og i Ski, både gjennom å spille og spre glede på ulike arrangementer i nabolaget, gjennom å være et trygt og utviklende fritidstilbud for barna og gjennom å arrangere Hebekk-festivalen for nærmiljøet vårt her på Hebekk. Hebekk skolekorps har unge musikanter, fra 1. klasse og oppover, som lærer å spille et instrument av faglig dyktige instruktører. I korpset finnes ingen reservebenk, her er alle viktige, store og små. Barna spiller sammen på samme vilkår, og blir kjent på tvers av alder og kjønn. Hebekk skolekorps er et lite korps med skjør økonomi. Inntektene kommer for det meste fra 17. mai, og de faller bort i år. Hebekk skolekorps spiller en viktig rolle i lokalmiljøet."

HK EIdsberg/Askim J16

"Å holde barn og unge aktive, spesielt når de når ungdomsalderen, blir vanskeligere og vanskeligere. Derfor må lag og foreninger samarbeide på tvers av tidligere kommuner for å opprettholde gode tilbud. J16 er et ypperlig bevis på dette. Der trenger 15-17 jenter  sammen, og de kommer fra både Spydeberg, Skiptvet, Askim, Trøgstad og Eidsberg. Til høsten skal de strekke seg mot de beste i landet og satser på å kvalifisere 1. laget til den nasjonale Bring-serien, samtidig skal det gis et godt tilbud til alle, med lag også på nivå 2 lokalt. Dette er avgjørende for å få med flest mulig, lengst mulig."

Indre Østfold Gaming

"IO gaming er en nystartet klubb i indre Østfold som er laget for å kunne gi et godt tilbud til barn og ungdom i indre Østfold. Det er stadig mangel på fritidsklubber og IO gaming vil gjøre noe med det. De er dessverre i oppstarten nå og trenger sårt midler til å få inn nødvendig utstyr til lokalet. Min stemme går derfor dit da barn og ungdom er de viktigste i samfunnet, og da de er fremtiden vår"

Jaer skole musikkorps

"Et korps som har vokst og blitt utrolig bra med sin dyktige leder Trude"

Jaer Ungdomsforening

"Norges eldste ungdomsforening som i over 125 år har bidratt til et flott arbeid for unge og gamle i bygda vår. Står fortsatt støtt med mange som gir av frivillig dugnadsånd for å få dette til. En perle på Nesodden, som stadig trenger et ansiktsløft. Heier på at de vinner!"

Kafè med mening

"De gjør en fantastisk jobb for de svakeste i samfunnet"

"De gjør en stor innsats for de som ikke har noe og engagerer mange frivillige i kommunen"

KI Taekwondo & Hapkido Drøbak

"Ronan har daglig lagt ut videoer til eleven sine på FB og YouTube så de har fått fullverdig trening fra 15 mars. Når det åpnet for trening igjen har han delt gruppen opp i 4 elever og kjørt trening for de opp til 4 ganger ekstra pr. Dag så alle som ville trene skulle få mulighet. Pengene vil komme godt med når det til nye lokaler, de dem har i dag skal rives og bygges leiligheter der."

Kiwanis Nesodden

"Kiwanis Nesodden jobber kontinuerlig med å skaffe penger til barne- og ungdomsarbeid på Nesodden. De får inn mesteparten av disse midlene ved å drive en gjenbruksbutikk. Etter nedstengningen har de ikke hatt mulighet til å drive denne virksomheten, og har i tillegg hatt store leieutgifter til lokalene frem til nå."

"Kiwanis gjør masse for gamle,handikap. Og for veldig mange på Nesodden. De har holdt stengt i 2 mnd..ellers driver de med loppemarked  hver tirsdag og en lørdag i mnd."

Langhus Brass

"De bidrar mye i nærmiljøet"

Langhus IL Fotball

"Langhus IL Fotball gjør en fantastisk frivillig jobb for barn og unge på Langhus.  Mange av medlemmene kommer fra familier med begrenset økonomi.  Klubben ønsker å kunne bidra økonomisk overfor disse medlemmene slik at de kan ha nødvendig utstyr og få delta i alle aktiviteter på lik linje med de andre."

Langhus IL, Håndballgruppa

"Fantastisk tilbud til alle barn og ungdom i lokalmiljøet."

Mammagruppa Nesodden

"Mammagruppa Nesodden er et meget aktivt fellesskap på facebook med drøye 1200 mødre. Men hjertet mitt brenner for fellesskap, inkludering og at alle skal ha mulighet til å være med. Jeg arrangerer sosiale sammenkomster hvor mødre med barn kan treffes og knytte viktige bånd. Et av mine hovedmål er å  forhindre ensomhet, og jeg får stadig tilbakemeldinger på hvor viktig gruppen er for mødre på Nesodden. Vanligvis har vi ulike treff hver måned, felleslunsj, mammakveld og psykt ærlig kafetreff (for de mødrene som sliter med ulike utfordringer).Grunnet corona er alle disse treffene utsatt til høsten. Jeg drømmer om å lage ulike arrangementer for barnefamilier på Nesodden, men har ikke mulighet til å gjennomføre disse prosjektene uten økonomiske bidrag. Jeg ønsker blant annet å lage en stor konsertopplevelse (med gratis mat) til barnefamilier på Nesodden.  Vi trenger noe hyggelig å se fram til etter denne spesielle våren og sommeren som er i vente. Mammagruppa ønsker å være et positivt bidrag i hverdagen til mødre på Nesodden, hvor vi støtter hverandre, gir hverandre råd og heier på hverandre. Jeg ønsker gi barnefamilier en skikkelig fest til høsten hvor vi kan samles for å glede oss og ha det gøy sammen etter en tøff tid. Krysser fingrene for at min drøm kan bli virkelighet!"

Mortenstua Skole, Mysen

"Jeg synes elever og lærere ved Mortenstua fortjener en oppmerksomhet, det vil være lettere for dem å kunne finne på noe med litt extra kroner"

Mysen skolekorps

"Mysen skolekorps er et lite korps som overlever med hjelp av dugnad, engasjerte foreldre, familie og venner. Vi har bidratt til liv i gatene på 98. året. Vi har vanligvis oppdrag, kiosksalg og loddsalg for å finansiere drift og aktiviteter for barna. I år har dette vært  uvanlig vanskelig. Likevel har vi holdt det gående under strenge smitteverntiltak. For å skape stemning 17. mai dro vi ut i boligfeltene og spilte. Mange møtte opp i bunad og med flagg og jublet. Utrolig fin opplevelse og barna spilte fra ni om morgenen til to om ettermiddagen. Vi er et lite korps, men vi opplever at barna har det gøy.  Vi vil bli veldig glad for bidrag slik at vi kan fortsette og bli 100 år"

Natteravnene på Langhus

"Natteravnene på Langhus bruker sin fritid på ungdommen i nærmiljøet."

Nesodden Ressurskafè

"Nesodden ressurskafe som er en non-profitt, og frivillig organisasjon har eksistert i  5 år nå. Ble startet for å bidra med integrering av de nyankomne flyktningene, men oppdaget underveis at det var flere målgrupper som trengte støtte og omsorg.  Har i dag mange små lokale prosjekter med mål om å skape ett varmere og mer raust og inkluderende lokalmiljø. Under coronatiden har man opprettholdt og utvidet tilbudene og det har vært viktig for mange , spesielt de ensomme, fattige og isolerte. Har etablert en gratis kafè og gratis gjenbruksmarked og er igang med å etablere en stor hage med drivhus og parsellhage.  Kafeen og gratisbutikken trekker  ca 80-120 gjester hver gang. I samarbeid med misjonskirken avholdes gratis middag 2 tirsdag i mnd hvor all mat og drikke, kaffe og kaker er gratis. Slik knyttes bånd mellom barn og voksne og alle får mer eierskap til stedet. Mange av gjestene blir spurt om å bidra og de fleste liker den tanken.  Noen av de frivllige henter mat på matsentralen i Oslo hver uke og deler ut til de familiene her ute som trenger. Per idag er det 170 familier som trenger bistand.  Det er de som trenger mat som også bidrar med å hente og sortere og kjøre ut. Her er ingen barn med for å verne om integritet. Men foreldre får da økonomisk støtte i form av matkasser med mat som uansett skulle vært kastet.  De deler også ut gratis billetter til kino, revy og teater, åpen gård og bowling.  120 Julekurver ble utdelt i fjor i tillegg til 17. mai-bonger og gratis plasser på ulike fritidsaktiviteter .  Det avholdes en gratis barnefestival i året der alle de frivillige bidrar og med ca 800 besøkende familier samt internasjonal kafè hvor alle nasjonaliteter får presentere mat og kultur."

NMK Trøgstad

"Nmk Trøgstad har inngått samarbeid med BUA Trøgstad. Målet er å tilby gratis kjøring i sikre former med elektriske crossykler og elektriske gokarter. Dette skal være et lavterskeltilbud for alle barn fra 5  år og oppover. Og spesielt med henblikk på de som ikke har så mye ressurser. Mestring, samarbeid og glede for alle."

Norsk Folkehjelp Askim

"Min begrunnelse er at de gjør en fantastisk innsats for Indre Østfold Kommune. De stiller opp på alle arrangementer som er i kommunen. De har siden 24/3-20 kjørt rundt å passet på at befolkningen holder avstand i disse covid 19 tider. Dette har blitt gjort for å hindre smitte. De fyller dette året  80 år og har ikke fått feiret dette da de ikke har hatt mulighet til dette. Norsk Folkehjelp Askim gjør så mye for Indre Østfold Kommune, men de får ikke betalt for den jobben de gjør. De har hatt store utgifter til drivstoff og bompenger da de også kjører i Spydeberg kommune. Det står stor respekt av den jobben de gjør. Norsk Folkehjelp Askim står i beredskap for kommunen 24-7 så jeg ønsker at de kan få litt ekstra støtte for det fortjener de så absolutt."

Norske Redningshunder

"Hundeføreren bruker all fritid og egne penger og ressurser for og trene en hund fram til godkjennelse! Ekvipasjen blir kalt ut til  oppdrag i all slags vær til alle døgnets tider - uten noen kompensasjon! Etter og ha bivånet dette fantastiske arbeidet de utfører i mer en 25 år må jeg bare bøye meg i støvet for denne organisasjonen"

Pinsekirken Fjellstrand

"Pinsekirken Fjellstrand driver humanitært arbeid for gatebarn i Bulgaria og Kloakk barna i Romania . Jeg har drevet med humanitær hjelp i mange år så jeg kjenner lusa på gangen. Jeg garanterer at de pengene de får inn til slike forhold kommer de til gode uavkortet."

Remonter Nesodden

"Remonter Nesodden hjelper mennesker tilbake ut i arbeidslivet.  Funksjonshemmede jobber også der og dessverre brant hele arbeidsbygget deres ned tidligere i år. På Remonter er det et fantastisk arbeidsmiljø og de lager masse fint. Det er fint å se at alle kan gjøre nytte for seg på en eller annen måte og at personene blomstrer når de får et miljø rundt seg i hverdagen! Sjekk også ut Remonter.no. Disse trenger virkelig støtte for å bygge opp nye lokaler! Heia Remonter!"

Ski Bryteklubb

"Ski Bryteklubb er en nok så liten bryteklubb som holder til i dansesalen i Alliansehallen. Det er ikke kommunen sin hall, som vil si at det leie av salen koster noe helt sinnsykt med penger. Vi har et stort ønske om et eget sted. Klubben er veldig åpen og integrerende for de nye som flytter til Norge. Her skal alle få være med selv om du ikke har økonomi til det. Det har vært noen asylsøker-barn, som har vært ganske aktive! Klubben har ikke mye penger, men tilrettelegger for at alle som vil skal få være med. Vi arrangerer brytecup en gang i året, og etter at cupen er ferdig tar klubben med alle på Don Pablos og spiser. De spanderer på alle! Søsken, foreldre og alle er velkomne. Med en gang denne krisen startet ble det igangsatt digital trening to ganger i uka! En liten klubb med et stort hjerte for alle i Ski/Follo og omegn."

Ski Røde Kors

"Ski Røde Kors bidrar til en bedre hverdag for den enkelte , gjennom Omsorg. Besøkstjeneste i hjemmene, på sykehjem , med eller uten hund. Faste besøk på Mork. Hjelpekorps : søk etter savnede, førstehjelp og opplæring i dette, ambulansetjeneste. Alt gjøres på frivillig basis og de rykker ut 24/7 365 dager i året for å hjelpe de som virkelig trenger det.

Ski Røde Kors har under hele korona-epedimien stått på med både søk etter savnede personer, samt at de har gjort avtale med Follo legevakt om å stille med utrykningskjøretøy og personell med kompetansebevis for utrykningskjøring. Dette er en tjeneste som de kjører 7 dager i uken, fra 8:30-22. På grunn av korona, så har alle sanitetsvakter de hadde fått i vår/sommer blitt kansellert, og de mister derfor en del av sine inntekter. Jeg syns de fortjener støtten for det gode arbeidet de gjør!"

Ski skolekorps

"Ski skolekorps har et tilbud til alle barn på tvers av aldersgrupper. I år har korpset gått glipp av alle sine inntekter fra loppemarked, 17.mai og andre arrangementer. Selv om politikerne har lovet penger til kulturlivet, så har ikke noen av disse ordningen truffet noe som korpsene kan søke på ennå. Korps er glede og skaper utvikling, mestring og samhold. Korps er et godt tilbud også for de som faller utenfor typiske idretter. Ski skolekorps kan glede nærmiljøet med mange konserter dersom de få støtte fra dere.

Smaalenene Jazzklubb

"Hele vår programmet ble rammet i cornatiden. Og dermed også all inntek av salg av billetter og lodd ( som selges i pausa). Vi ønsker oss midler for å kunne fortsette"

Spydeberg Motorklubb

"En suveren klubb for motorsport venner. Der alle er venner, hjelper hverandre med å lære mer om bil og motorsport. Blir alltid tatt imot med et smil av alle mann. Motorklubben tar godt vare på unge utøvere. For tiden er det mange, gode ungdommer som kjører og nyter godt av klubbens eksistens. Vi har et fritidstilbud til barn og unge med interesser innen motor og mekanikk. Vi har to mekke-kvelder i uken i vårt eget lokale hvor de kan komme å utfolde seg på sine egne eller ett av våre prosjekter.  Vi tilbyr en vei inn i motorsport via Bilcross og har 5 biler vi låner ut til juniorer mellom 13 og 18år, og reiser rundt på treninger og løp med de. Vi trenger midler for å opprettholde drift, bygge bane og for rekruttering av nye medlemmer."

Team Rynkeby Østfold

"Team Rynkeby er et sykkellag som driver dugnader og innsamlinger til inntekt for barnekreftsaken. Ca.1 million kroner går uavkortet til Barnekreftforeningen. Rynkeby er et Skandinaviskt samarbeide som samler inn ca. 85 millioner til forskning og bekjemping av barnekreft. 100 tusen ville komme godt med i den kassa."

Trøgstad KFUK Trailklubb

"Trialklubben har behov for mer sikkerhetsutstyr og sykkler til utleie for at barn skal kunne prøve trial."

Trømborg skole

"Trømborg skole har typ ingen lekeapparater!! Og i mange år har vi søkt kommunen om å få det,  men vi får bare nei!! Veldig synd at barna ikke har noe å leke med i friminuttene! VI ønsker oss derfor midler for innkjøp av lekeapparater til skolebarna."

Trømborg skolekorps

"Når coroenaen kom, mista de en del dugnadsinntekter. De fortjener virkelig å vinne denne premien. Ettersom vi trenger en del nye uniformer til drilljentene våre, så hadde de pengene kommet godt med."

Vestby SSB

"Vestby SSB er klubben som drifter Vestby skatepark. Vestby SSB fortjener dette. Her kan barn og unge i alle aldre være i et godt skatemiljø sammen med godt voksne."

Vibeke Skofteruds minneløp

"Slitu IF Skigruppe arrangerer Vibeke Skofterud minneløp 1.Mai. Vi arrangerte løpet i 2019 med nesten 1000 deltakere til Folkefest på Slitu. Slitu IF Skigruppes overskudd fra Vibekes minnefond går til Psykisk og fysisk helse. Slitu IF Skigruppe har ca. 80 dugnadsvillige mennesker denne dagen. Og mange er i sving dagene ukene i forveien. Vi finansierer løpet gjennom kake lotteri på Morenen Kjøpesenter. Slitu IF Skigruppe trenger midler for å fortsette med rydding av stier og merking av løype-nett. Noe som kan stå fast der hovedløypen går, slik at disse løypene kan være for allmennheten året rundt. Vil også Takke Andresen for ett flott samfunns-engasjement for å gjøre dette, det er mange som trenger midler for å opprettholde aktiviteten i klubbene. Hilsen Geir Arne Johannessen"

Vollene velforening - Spydeberg

"Vi har en ballplass som ungene bruker flittig, problemet er at det går veier på to sider av plassen. Om ballen går utenfor, løper ungene etter ballen uten å se seg for. Derfor trenger vi gjerde, men kassen er bunnskrapt…"