Trond Pettersen og Rune Andresen er tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste.


Medaljen for lang og tro tjeneste er innstiftet av Det Kongelige Selskap for Norges Vel i 1888. Det er en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver og med et uklanderlig tjenesteforhold.

Medaljen tildeles av direksjonen i Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Medaljen er i sølv og har čn grad. Overrekkelsen skjedde foran en samlet bedrift av daglig leder Christian Andresen.

Trond Pettersen begynte i Andresen Bil AS 1. januar 1986 som lærling og har siden den gang hatt flere roller innen servicemarkedet og salg.

Rune Andresen er født inn i bedriften men ble formelt ansatt fra 1. mai 1978, først som bilselger og senere som Daglig leder og eier, og nå de siste år som Salgssjef for Peugeot.

Andresen Bil AS ønsker å takke Trond og Rune for sin innstas i bedriften.

Tidligere mottakere av Medaljen for lang og tro tjeneste er:
Izaak Tupang
Erik Holen
Lars Gleditch