Steinsprutskade i frontrute eller glasstak?

Har du fått steinsprutskader i frontrute eller glasstak på din bil, reparerer vi skaden kostnadsfritt hvis du har kasko eller delkasko. Er
skaden for stor bytter vi ruten for deg. Vi benytter kun original deler/ruter og lim, samt at vi kalibrer alle sensorer montert i frontruten.

Skift av frontrute og glasstak

Venter du for lenge med å reparere en steinsprutskade eller at skaden ikke kan repareres, må frontruten skiftes. Da betaler du kun en egenandel til forsikringsselskapet ditt. Enkelte forsikringsselskap dekker også skade på glasstak.

Enkelt for deg!

Ved alle glasskader tar vi oss av alt papirarbeidet med ditt forsikringsselskap. Kombinerer du reparasjon eller skift av din frontrute med service hos oss sparer du et ekstra verkstedbesøk.

Vindusviskere

Ved verkstedbesøk får du tilbud på originale vindusviskere. Nye vindusviskere bidrar til bedre sikt og økt sikkerhet!

Viktig å vite

- På de fleste Peugeot og Mercedes-Benz modeller er det sensorer i frontruten som må skiftes eller kalibreres ved et ruteskift for at komfort- og sikkerhetssystemer skal fungere, noe bare et autorisert Peugeot og Mercedes-Benz verksted har utstyr og kompetanse til.

- Frontruten er en del av bilens bærende konstruksjon og benyttes feil rutelim ved skift av frontruten kan du i tillegg til ulyder oppleve at airbagen ikke løser ut som den skal.