Denne siden er har sidetype "Campaign"!

Hvis det ikke blir satt en til "eventdato" kommer det opp en vilkårlig og rar dato med til og fra kl.slett. 
Denne siden har nå fått eventdato fra og med 01.05.2019 til og med 31.05.2019. Viktig at dato ikke vises i header hvis det ikke er satt.

Denne raden har fått css "bg-info". Man ser da tydelig utfordringen ved at denne raden har farge på hele bredden vs. boksene under som ikke har farge i samme bredde.
Det er også feil at marg på teksten er annerledes på denne raden enn for de to boksene på raden under. Disse på være på linje.

Det er fortsatt for mye "luft" på radene i forhold til hvis man har valgt sidetype "Page".

Det ser ut som formatteringen er forskjellige fra sidetype til sidetype, men det skal det ikke være.

Filter på denne sider er satt til:

Type: Personbil + Varebil

Merke: Peugeot

Stand: Bruktbil

Drivstoff: Diesel

Per 11.04.2019 vises det 8 biler med disse kriteriene, men i Carweb er det 9 biler som tilfredstiller disse kriteriene. Er det satt begrensninger på antall som skal vises? Det må det ikke være.

Denne boksen har css "bg-dark"

Denne boksen har css "bg-warning"

Relaterte biler

Neste
Forrige